ایجاد تیکت

توسعه سیستم های اتوماسیون

طراحي، اجرا و پشتيباني سيستم‌هاي اتوماسیون

توسعه دیتابیس و زیرساخت ها

طراحي، اجرا و پشتيبانی دیتابیس و توسعه زیرساخت های نرم افزارو سخت افزار

طراحی و گرافیک

مشاوره، پشتيباني، پياده‌سازي زمینه های طراحی

توسعه سیستم های اتوماسیون

طراحي، اجرا و پشتيباني سيستم‌هاي اتوماسیون

توسعه دیتابیس و زیرساخت ها

طراحي، اجرا و پشتيبانی دیتابیس و توسعه زیرساخت های نرم افزارو سخت افزار

طراحی و گرافیک

مشاوره، پشتيباني، پياده‌سازي زمینه های طراحی

دعوت به همکاری
(شما می توانید بیش از یک شغل انتخاب کنید)

ارتباط با ما